HG_L Innowacyjna technologia produkcji frontów połyskowych

Technologia powlekania elementów daje bardzo szerokie możliwości techniczne jak i wizualne. W wyniku prac badawczo – rozwojowych stworzyliśmy całkowicie nową technologię produkcji frontów meblowych MDF z wykorzystaniem folii połyskowych o nazwie „HG_L”. Bazując na posiadanej wiedzy opracowaliśmy unikatowy system monitoringu poszczególnych parametrów w procesie produkcji. Fronty meblowe produkowane w tej technologii cechuje zwiększona odporność termiczna oraz efekt połysku jest równomierny na całej powierzchni elementu. Nowa technologia została użyta we wszystkich dotychczas produkowanych wyrobach oraz będzie zastosowana w nowych kolekcjach meblowych. Na fronty wyprodukowane w nowej technologii wydłużamy okres gwarancji z 2 do 3 lat. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z działem handlowym

Główne zalety:

- zwiększona odporność termiczna

- równomierność połysku

- bardzo modne wzornictwo

- wysoka jakość oraz precyzja wykonania

- wydłużona gwarancja do 3 lat
Wprowadzenie na rynek nowego produktu było możliwe w wyniku realizacji projektu POIR.03.02.02-00-2354/20-00 „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania frontów meblowych o ulepszonych właściwościach”,

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne